Salón Lívia

Baničova 3392/31

Žilina - Hájik

IČO: 45 937 877
DIČ:2023150228
Účet: SK39 0900 0000 0051 5899 9494

Pondelok - Piatok:

objednávky


E-mail: hassova@salon-livia.sk


0903 556 111

Nájdete nás:

Vlastné parkovisko pred salónom

Dostanete sa k nám aj linkami MHD:
6, 7, 16 a 27

Zväčsiť mapu